Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

W związku ze zbliżającym się sezonem produkcji oraz zbioru warzyw i owoców Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku przypomina rolnikom o konieczności przestrzegania wymogów higienicznych na etapie produkcji pierwotnej. Jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów.

Jednocześnie Sanepid apeluje do rolników o zapoznanie się z „Zawiadomieniem Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny” (2017/C 163/01), które zawiera wytyczne dotyczące niwelowanie zagrożeń bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności przez dobre praktyki rolnicze.

Zapoznaj się z dokumentem

Owoce

Photo by Harshal S. Hirve on Unsplash