Trash Challenge w Żorach przynosi efekty!


Dziękujemy MOSiR Żory za podjęcie wyzwania!
zdjęcia z terenu dzielnicy Baranowic, w pobliżu drugiego boiska do piłki nożnej, gdzie często organizowane są przez młodzież ogniska oraz innego rodzaju „spotkania”.

Teren posprzątali pracownicy MOSiR. Na zdjęciach widoczna jest ilość śmieci, jakie zostały z tego terenu zabrane i wywiezione do kontenerów śmieciowych MOSiR-u. Przy okazji z inicjatywy Pana Radosława Godka został zainstalowany prowizoryczny kosz na śmieci.