Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Unikatowa na światową skalę tradycja po raz kolejny przyciągnęła setki mieszkańców Żor, ale i gości z regionu, którzy uczcili 317. rocznicę wybuchu gigantycznego pożaru w mieście. Organizację Święta Ogniowego tradycyjnie wsparli stróże prawa, którzy wzięli udział w uroczystościach z okazji Dnia Strażaka, towarzyszyli mieszkańcom w procesji z pochodniami, a także wyruszyli w trasę Żorskiego Biegu Ogniowego. Wśród atrakcji towarzyszących tegorocznemu świętu odbyła się również parada pluszaków z udziałem policyjnej maskotki.

Co roku w Żorach na pamiątkę pożaru, który w 1702 roku strawił sporą część miasta obchodzone jest unikatowe na skalę światową Święto Ogniowe. Tradycyjnie towarzyszą mu uroczystości związane z Dniem Strażaka przypadającym na dzień 4 maja, a także liczne, wiodwiskowe atrakcje.

Uroczystości rozpoczynają się Apelem Strażackim, po którym uczestnicy święta biorą udział we mszy, a następnie kroczą ulicami miasta w procesji z pochodniami. Obchody wieńczy natomiast osobliwy Żorski Bieg Ogniowy.

Organizację tegrocznego wydarzenia tradycyjnie wsparli żorscy mundurowi. Policyjne akcenty, począwszy od parady pluszaków, w której pomaszerował Sznupek, kończąc na Żorskim Biegu Ogniowym towarzyszyły każdej minucie Święta Ogniowego. Komendant Miejski Policji w Żorach insp. Grzegorz Grabiec wziął udział w Apelu Strażakim, a po mszy wyruszł z mieszkańcami na trasę procesji, wcześniej jednak złożył na ręce Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej podziękowania za dotychczasową owocną współpracę oraz okolicznościowe życzenia od kierownictwa, policjantów i pracowników cywilnych komendy. Pozostali policjanci natomiast, do późnych godzin wieczorowo-nocnych czuwali nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników święta, w tym Żorskiego Biegu Ogniowego.