W najbliższy poniedziałek na posiedzeniu spotkają się radni wchodzący w skład Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowano na poniedziałek, 7 października o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9. Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Wydanie opinii w sprawie umorzenia należności mieszkańca Żor.
5. Wydanie opinii w sprawie umorzenia należności mieszkańca Żor.
6. Zapoznanie z informacją z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Przyjęcie Protokołu nr 5/2019 z posiedzenia Komisji.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Rady Miasta