Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

We wtorek, 22.10.2019 r. o godz. 15.45 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Uchwalenie porządku posiedzenia.

4. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz wstępne rozpatrzenie petycji
w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów dotyczącej Radnych Rady Miasta Żory.

5. Przyjęcie Protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

6. Zamknięcie posiedzenia.