Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Prezydent Miasta uprzejmie informuje, że Gmina Miejska Żory posiada do sprzedaży 60 mp drewna opałowego niełupanego, pozyskanego z wycinki prowadzonej na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Żory.

Materiał przeznaczony do sprzedaży jest zdeponowany na terenie PWiK Sp. z o.o. przy ul. Wodociągowej 10. Zainteresowanych zakupem drewna prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Miasta Żory, przy Alei Wojska Polskiego 25 (pok. 208). Wszystkie informacje dotyczące sprzedaży drewna można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji pod numerem tel. 32 43 48 290.

Fot. Pixabay.com