X OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ I MUSICALOWEJ  „FIM” ŻORY 2019 POD PATRONATEM PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA ŻORY 17 - 18 GRUDNIA 2019 KINO „SCENA NA STARÓWCE” w ŻORACH 

TERMINARZ I Etap – przesłanie elektronicznie na adres wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 13 grudnia 2019 roku. 

II Etap – 17 grudnia, przesłuchania konkursowe zgłoszonych osób do dnia 13.12.2019 r.

III Etap – 18 grudnia, przygotowanie uczestników i laureatów do Koncertu Galowego Festiwalu FIM, który odbędzie się o 17.00 w kinie „Scena Na Starówce”.

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Nie ma ograniczeń wiekowych osób chcących wziąć udział w festiwalu. Uczestnicy będą oceniani  i występowali z podziałem na: solistów i zespoły, uporządkowane według kategorii wiekowych:  grupa I - najmłodsi do 11 lat   grupa II - od 12 lat do 16  grupa III - od 16 lat i więcej

2. Należy przygotować jedną piosenkę należącą do repertuaru musicalowego lub filmowego (bajki, filmy, seriale, musicale).

3. Uczestnicy przedstawiają jeden utwór o tematyce dowolnej w dowolnym języku (czas do 5 minut).  4. Udział w festiwalu jest bezpłatny.

5. Wszyscy uczestnicy przystępujący do festiwalu wyrażają zgodę na udział w finale festiwalu 18 grudnia  o godzinie 17.00 w kinie „Scena Na Starówce”.

6. Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na godzinę 9.00. Przesłuchania będą odbywać się wg grup od najmłodszej do najstarszej. Dokładna kolejność zostanie wywieszona na drzwiach przesłuchań.  

7. Instytucje delegujące, uczestnicy sami pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.

NAGRODY Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy. Instruktorzy i opiekunowie podziękowania za przygotowanie uczestnika  do festiwalu. Jury w poszczególnych kategoriach przyzna I, II i III miejsce. Jury ma prawo do pominięcia miejsc  i przyznania wyróżnień. 

Koordynator festiwalu: Aleksandra Grygierzec (tel. 601510751 lub ).