Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

W środę, 13 listopada o godz. 15.45 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Uchwalenie porządku posiedzenia.

4. Kontynuacja postępowania wyjaśniającego oraz wstępnego rozpatrzenia skargi z dnia 15.09.2019 r. wraz z jej rozszerzeniem, dotyczącej naruszenia praworządności.

5. Przyjęcie Protokołu Nr 8/2019 z 17.10.2019 r. i 9/2019 z 22.10.2019 r.

6. Zamknięcie posiedzenia.