Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Miasto dla pszczół, pszczoły dla miasta
Bezpłatne warsztaty dla grup zorganizowanych
z pszczelarką Ewą Kolarczyk
5, 6, 7 i 8 października 2020
godz. 10:00 i 11:15
Pasieka Miejska (Żory, ul. Powstańców)
w razie niepogody warsztaty odbędą się w Domu Kultury
Zapisy i informacje: 605 904 514,
Wydarzenie z zachowaniem wymaganych środków ostrożności.
Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Miejskiej Żory