Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Żory zajęły wysokie, 13 miejsce wśród miast na prawach powiatu w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2017-2019, przygotowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Ostatnie lata obfitowały w Żorach w nowe inwestycje. W latach 2017-2019 średnie wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w naszym mieście 1497,4094 zł. Władze miasta dokładają wszelkich starań, by działania nastawione na dynamiczny rozwój gospodarczy łączyć ze stałym podnoszeniem jakości życia mieszkańców. Miasto realizuje zarówno małe, choć ważne dla lokalnej społeczności działania jak np. remonty chodników czy budowa progów zwalniających, jak i ogromne przedsięwzięcia, oddziałujące na całe miasto, a nawet region.

Do największych inwestycji ostatnich lat z pewnością można zaliczyć budowę nowoczesnego Centrum Przesiadkowego, nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Koszt obu inwestycji to łącznie ponad 32 mln złotych, a kwota dofinansowania wyniosła ponad 17 mln złotych! To pokazuje, jak skutecznie Żory pozyskują środki zewnętrzne i łącząc je z miejskim budżetem realizują potrzebne i wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje, takie jak np. rozpoczęta w tym roku renowacja Pałacu w Baranowicach.

W pełnym rankingiem można zapoznać się na stronie internetowej „Wspólnoty”.

Fot. Wojciech Bęczarski – Uwiecznieni.pl; Na zdjęciu Przedszkole nr 4 Żory-Kleszczówka