Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Rozstrzygnięto ogłoszony przez Prezydenta Miasta Żory otwarty konkurs ofert numer 6/2021.

Konkurs ofert nr 6/2021 dotyczył realizacji zadania publicznego miasta w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 6/2021

Grafika przedstawia budynek Urzędu Miasta w Żorach, zlokalizowany przy al. Wojska Polskiego 25 oraz napis "Ogłoszenie"