Osoby mające trudności z samodzielnym udziałem w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miasta Żory podczas „Spisowej Soboty”, która odbędzie się 31 lipca.

W godzinach 9:00 – 15:00 w Urzędzie Miasta Żory przy Rynku 9 pomocą będzie służyć przeszkolony pracownik. Udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny. Wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Zebrane dane posłużą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Warto pamiętać, że obowiązkowym spisem objęte są wszystkie osoby mieszkające obecnie w Polsce – także obcokrajowcy. Spis powszechny w 2021 r. odbywa się online poprzez stronę: spis.gov.pl.

Dla osób, które nie mają możliwości dokonania samospisu na własnym sprzęcie komputerowym istnieje też możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego w Urzędzie Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25. Aby skorzystać z tej możliwości, ze względu na sytuację epidemiologiczną, należy wcześniej dokonać rezerwacji terminu. Zapisy prowadzone są w godzinach pracy urzędu pod numerami telefonu: 32 43 48 230, 32 43 48 231 oraz 32 43 48 225.

Plakat promujący spisową sobotę, z informacjami zawartymi w tekście