Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

21 lipca br. zawarto umowę ze Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową drogi łączącej ul. Fabryczną i ul. Boczną w Żorach razem z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość dofinansowania z ww. Funduszu wynosi 1 994 519,00 zł. Na ten cel pozyskano także środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 308 968,10 zł. Wkład własny Gminy wynosi zaledwie 3 960,60 zł.

W ramach projektu powstanie nowa droga będąca połączeniem ul. Fabrycznej i Bocznej w Żorach, a także miejsca postojowe dla samochodów. Nowa inwestycja poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym oraz usprawni przemieszczanie się pomiędzy różnymi punktami miasta. Zbudowana zostanie również droga rowerowa o długości ok. 800 m. Przewiduje się, że inwestycja zakończy się w styczniu 2022 roku.

Gmina Miejska Żory otrzymała dofinansowanie na przebudowę ulicy Fabrycznej wraz z budową nowej drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Boczną w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tablica z napisem: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg