Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Zarząd Transportu Metropolitalnego – największy organizator transportu publicznego w Polsce – ogłasza przetarg na obsługę sieci komunikacyjnej na 8 lat i poszukuje partnerów do budowania zrównoważonego transportu zbiorowego w regionie.

W przetargu mogą startować podmioty działające na terenie całej UE. Termin składania ofert upływa 1 września 2021 r. Za sprawą nowatorskiego projektu, ZTM przyczynia się do budowania bezpiecznej, ekologicznej i nowoczesnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin ościennych. Przetarg pozytywnie wpłynie na kształt zrównoważonych miast i transportu zbiorowego w regionie oraz podniesie komfort podróżowania. – Strategia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ukierunkowana jest na spójność, zarówno pod względem przestrzennym, społecznym, jak i gospodarczym. Naszą misją jest tworzenie przyjaznych, bezpiecznych, nowoczesnych oraz ekologicznych miast. W tym kierunku zmierzają wszystkie podejmowane przez nas działania. Transport zbiorowy odgrywa kluczowe znaczenie w tym procesie – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii. – Wszystko to na rzecz podnoszenia rangi naszego regionu i w trosce o jakość życia prawie 2,5 mln mieszkańców. Dlatego ogłoszony przetarg na obsługę sieci transportowej jest otwarciem nowego etapu i stanowi część procesu budowania zrównoważonych miast – dodaje.

Treść przetargu na obsługę sieci komunikacyjnej przez 8 lat właśnie została opublikowana na stronie organizatora transportu: https://bip.metropoliaztm.pl, a także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zarząd Transportu Metropolitalnego zachęca do składania ofert, aby przyciągnąć jak największą liczbę oferentów. – Będzie to duży skok jakościowy. Zależy nam na tym, aby zbliżyć się do najlepszych standardów europejskich. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo podróży, pojazdy będą wyposażone m.in. w monitoring i blokadę alkoholową kierującego – mówi Małgorzata Gutowska, dyrektor ZTM.

Standaryzacja obejmie także wygląd zewnętrzny i wewnętrzny pojazdów, w tym kolory i tzw. System Informacji Pasażerskiej. Dzięki temu pasażerowie korzystający z różnych linii autobusowych będą mogli cieszyć się takim samym bezpieczeństwem i komfortem podróży w autobusach kursujących pod szyldem ZTM. Usługi przewozowe będą świadczone na podstawie ogłoszonego postępowania od 2022 r.

Szczegółowo wypracowana dokumentacja zawiera wiele stron i poprzedzona była czasochłonnymi pracami oraz konsultacjami z ekspertami oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, przedstawicielami miast i gmin. Kierując się zasadą transparentności i w trosce o przebieg postępowania ZTM poinformował Centralne Biuro Antykorupcyjne o przetargu, by monitorowało jego przebieg.

– To największy przetarg w historii Zarządu Transportu Metropolitalnego i jeden z największych w kraju, jeśli chodzi o branżę transportową. Projekt obejmuje 166 milionów wozokilometrów i ponad 300 autobusów. Jako jednostka budżetowa zachowujemy wysoki standard całego procesu. Zapraszamy do składania ofert – mówi Małgorzata Gutowska.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednostką budżetową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i największym organizatorem transportu zbiorowego w Polsce. Działa na obszarze 56 miast i gmin, obsługując prawie 7 000 przystanków. Codziennie na drogach pojawia się ponad 1500 pojazdów – autobusów, tramwajów i trolejbusów, które realizują przewozy na sieci komunikacji miejskiej składającej się z ok. 450 linii, pokonujących 100 milionów kilometrów rocznie.

Na zdjęciu: pojazd ZTM w kolorze żółtym