Policjanci z żorskiej drogówki prowadzą dziś akcję „Bezpieczny pieszy” - to wojewódzkie działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. W ciągu całego dnia, we wzmożony sposób policjanci będą zwracać uwagę na poprawną relację pieszych i kierujących.

Prowadzona na terenie miasta akcja pn. Bezpieczny pieszy to kolejna edycja cyklicznych działań, których głównym celem jest zwrócenie uwagi na relację niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz zachowanie kierujących w relacji z pieszymi. Mundurowi zwracają uwagę nie tylko kierujących, ale także pieszych i rowerzystów.

Przypominamy pieszym, iż w myśl art. 13 PRD pieszy m.in.

  • wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność
  • znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Ponadto zgodnie z art. 14 PRD pieszemu zabrania się m.in.

  • wchodzenia na jezdnię:bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych
  • korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Nowy taryfikator zakłada następujące kary dla kierujących:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
  • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 złotych / recydywa: 2000 złotych;
  • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
  • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
  • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych /  recydywa: 3000 złotych.

Apelujemy również o respektowanie przepisów i dbanie o wspólną relację pieszych i kierujących.