W poniedziałek, 14 października, rusza Tydzień Mediacji w Żorach! Zapraszamy do Mediacyjnego Punktu Informacyjnego, który do 21 października będzie do dyspozycji mieszkańców w Urzędzie Miasta przy ul. Rynek 9.

Konflikty są nieodłączną częścią naszego życia, powodują stres, którego możemy sobie oszczędzić, korzystając z usług wykwalifikowanego mediatora. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład: spór o zapłatę, rozwód i ustalenie kontaktów z dzieckiem, spory sąsiedzkie czy podział majątku dorobkowego. Mediacje mają za zadanie ułatwić ludziom rozwiązywanie sporów przy pomocy bezstronnego i doświadczonego pośrednika, który pomoże we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów obu stron i w końcu w ustaleniu kompromisu. Nie wszystkie konflikty muszą być rozwiązywane na drodze sądowej. Wiele spraw można załatwić polubownie, a co za tym idzie szybko i bezstresowo.

W środę, 16 października, o godz. 11:00 w Sali Narad na I piętrze Urzędu Miasta, odbędą się prelekcje, mające na celu popularyzację wiedzy dotyczącej metod pokojowego rozwiązywania konfliktów. Z mediacji płynie wiele korzyści, takich jak możliwość szybkiego, samodzielnego i taniego rozwiązania konfliktu przez obie strony, a także zachowanie korzystnego wizerunku oraz utrzymanie wzajemnych relacji. O tych i o wielu innych aspektach mediacji będzie można usłyszeć podczas spotkania, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Na stoisku informacyjnym będzie również dostępny poradnik w wersji papierowej.

Projekt powstał z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”. Serdecznie zapraszamy!