Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

CEO, CSO a może CMO? Jak profesjonalnie nazwać swoje stanowisko

Odpowiednie nazwanie stanowiska w firmie jest niezwykle istotne, gdyż jasno i precyzyjnie określa stopień w firmowej hierarchii i przybliża zakres obowiązków. Ze względu na mnogość różnych stanowisk na najwyższym szczeblu i coraz częstsze nazywanie ich angielskimi nazwami, a tak właściwie skrótowcami, wybór prawidłowej nazwy może być niezwykle trudny. Dlatego dziś przedstawiamy najważniejsze wiadomości biznesowe o 3. najpopularniejszych skrótowcach.

Stosowanie skrótowców dla długich i skomplikowanych nazw stanowisk znacznie upraszcza komunikację, o ile nazwa nie tylko brzmi profesjonalnie, ale również jest dobrze dopasowana do pełnionej funkcji. Oto wiadomości na temat CEO, CSO i CMO.

CEO (ang. Chief Executive Officer) to nazwa stosowana na określenie prezesa zarządu. Często stosowana jest zamiennie z dyrektorem generalnym lub dyrektorem zarządzającym. Jest to więc szef przedsiębiorstwa i najważniejsza osoba, która podejmuje wszystkie ostateczne decyzje.

CSO (ang. Chief Security Officer), czyli dyrektor do spraw ochrony i bezpieczeństwa, który zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem firmy. Dotyczy to działań na wszystkich etapach i we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. CSO odpowiada za bezpieczeństwo finansowe, fizyczne i osobiste.

CMO (ang. Chief marketing oficer), tak nazywa się szefa działu marketingu, a więc w Polsce, zazwyczaj jest to po prostu dyrektor marketingu.