Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Czy mogę skorzystać z tarczy antykryzysowej?

Okres pandemii spowodował kryzys w wielu branżach i kłopoty finansowe znacznej części firm. Dlatego w ramach tarczy antykryzysowej zostały wprowadzone narzędzia, które umożliwiają firmom uzyskanie różnych form pomocy finansowej. Kto może skorzystać z ulg i dofinansowań? Przeczytaj nasze informacje biznesowe, aby się tego dowiedzieć.

Formy pomocy z tarczy antykryzysowej są różne i mogą obejmować m.in.:

  • wypłatę świadczenia postojowego;
  • zwolnienie ze składek ZUS;
  • bezzwrotną pożyczkę;
  • dofinansowanie do wynagrodzeń.

To, komu przysługują świadczenia zależy od wybranej formy pomocy, a wszystkie informacje na bieżąco można znaleźć na stronie przeznaczonej dla podatników oraz na stronach ZUS i powiatowych Urzędów Pracy. Główne kryteria przyznawania różnorodnych form pomocy dotyczą:

  • okresu prowadzenia działalności;
  • liczby zatrudnianych pracowników;
  • wielkości poniesionych strat związanych z obostrzeniami wynikającymi z pandemii;
  • braku możliwości wykonywania działalności ze względu na zamknięcie danej gałęzi gospodarki.

Warto pamiętać, że wnioski o pomoc z tarczy antykryzysowej można złożyć za pomocą formularzy internetowych i nie jest potrzebna wizyta w żadnym Urzędzie.

Ze względu na to, że tarcza antykryzysowa ma być wsparciem dla przedsiębiorców i sposobem na ochronę miejsc pracy, często po skorzystaniu z dofinansowań lub ulg nie ma możliwości zwolnienia pracowników, czy zamknięcia działalności gospodarczej.