To, jak ważna jest profilaktyka, mogli przekonać się uczniowie szkół średnich, którzy wzięli udział w zorganizowanej przez żorskich policjantów i urzędników z miejscowego magistratu kampanii profilaktycznej "Celebruj życie bez uzależnień". Młodzież czynnie zaangażowała się w akcję, której rezultaty można było oglądać na miejskich bilbordach oraz w trakcie samych warsztatów. W działania włączył się również wokalista i youtuber Kacper Blonsky...

W czwartek nastąpiła inauguracja cyklu spotkań związanych nie tylko z przeciwdziałaniem uzależnieniom, ale również z budowaniem właściwych wzorców dla aktualnych i przyszłych użytkowników dróg. Wydarzenie to podzielone zostało na dwa etapy: część typowo profilaktyczną i koncert youtubera Kacpra Blonsky'ego.

W trakcie spotkań z młodzieżą mundurowi przypominali o roli pozytywnych wzorców i ich wpływie na dalszą realizację celów, planów i marzeń przez młodych ludzi. Wkraczając w dorosłość, należy pamiętać nie tylko o prawach, ale i obowiązkach, dzięki którym możemy uchronić siebie od konsekwencji, które mogą stanąć nam na życiowej drodze.

O wpływie uzależnień m.in. od alkoholu i środków odurzających na funkcjonowanie rodzin, opowiadały zaproszone do udziału przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach. To właśnie doświadczenia pokazują, że silne uzależnienia mogą doprowadzać do bezdomności i dysfunkcji rodzin, również wśród młodych ludzi.

W trakcie spotkania policjanci odnieśli się również do młodych użytkowników dróg. Tych aktualnych i przyszłych kierujących różnego rodzaju pojazdami. Przypomnieli o obowiązujących zasadach w rejonie przejść dla pieszych, w tym o zakazie korzystania z telefonu lub innego urządzenia, które może ograniczyć widoczność i obserwację w rejonie przejścia dla pieszych.

Po części profilaktycznej przygotowanej przez prelegentów, nastąpiła część koncertowa. Występ Kacpra Blonsky'ego również poprzedziła profilaktyka, oparta o jego własne błędy i życiowe doświadczenia. Najważniejszym przekazem dla młodzieży jest to, aby nie dać ograniczać się przez własne uzależnienia, tylko realizować cele i marzenia.

Do przygotowania kampanii zaangażowany został również Zespół Szkół nr 3 w Żorach. Jego uczniowie przygotowali spot promujący wydarzenie i projekt bilbordu. Czynnie włączyli się także w dystrybucję ulotek, na których zawarte zostały najważniejsze informacje związane z pomocą w uzależnieniach. W trakcie tych prac powstał spot nawiązujący do motta działań: Nie dajcie zakuć się w kajdany uzależnień, celebrujcie życie.

 • Policjant i Naczelnik Wydziału Promocji U.M. Żory w trakcie inauguracji
 • Profilaktyk w trakcie prezentacji związanej ze środkami odurzającymi
 • Celebruj życie bez uzależnień
 • Kacper Blonsky przeprowadza profilaktykę
 • Sala kinowa wypełniona po brzegi
 • Komendant, przedstawiciele władz miasta i instytucji pomocowych
 • Koncert Kacpra Blonskiego
 • Młodzież aktywnie włączyła się w profilaktykę
 • Koncert Celebruj życie bez uzależnień
 • Nie daj zakuć się w kajdany uzależnień
 • Ekipa dzięki której powstał spot promujący wydarzenie
 • Policjanci i Kacper Blonsky po zakończeniu nagrań do spotu