Drugi stopień alarmowy BRAVO i BRAVO-CRP w całym kraju
Od 1 czerwca 2024 roku na terenie całej Polski obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO oraz BRAVO-CRP. Decyzja ta wynika ze zwiększonego zagrożenia terrorystycznego, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w cyberprzestrzeni. Sprawdź, co to oznacza dla mieszkańców i jakie działania należy podjąć.
  1. Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAVO i BRAVO-CRP od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku.
  2. Stopień BRAVO dotyczy zagrożenia terrorystycznego, BRAVO-CRP - cyberprzestrzeni.
  3. Administracja publiczna musi zachować szczególną czujność.
  4. Alarm obejmuje również polską infrastrukturę energetyczną za granicą.

Od 1 czerwca 2024 roku, na terenie całej Polski obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO oraz BRAVO-CRP. Zarządzenie to wprowadził Prezes Rady Ministrów, a jego celem jest przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom terrorystycznym. Drugi stopień alarmowy BRAVO oznacza zwiększone i przewidywalne zagrożenie wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, co wymusza na służbach i administracji publicznej szczególną czujność.

Stopień alarmowy BRAVO-CRP dotyczy cyberprzestrzeni i został wprowadzony z powodu zagrożeń związanych z atakami wirtualnymi. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, stopnie te obowiązują od 1 czerwca 2024 roku od godziny 00:00 do 31 sierpnia 2024 roku do godziny 23:59. To oznacza, że przez całe lato służby będą w stanie podwyższonej gotowości.

Drugi stopień alarmowy BRAVO jest jednym z czterech stopni określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Wprowadza się go w przypadku uzyskania informacji o zwiększonym zagrożeniu terrorystycznym. W praktyce oznacza to, że administracja publiczna, służby bezpieczeństwa oraz infrastruktura krytyczna muszą być w stanie pełnej gotowości do reakcji na potencjalne zagrożenia.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że stopień BRAVO został wprowadzony także wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami kraju. To pokazuje, że zagrożenia nie ograniczają się jedynie do terytorium Polski, ale mogą dotyczyć również naszych interesów za granicą.

Stopnie alarmowe CRP, w tym BRAVO-CRP, dotyczą zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wprowadza się je na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. W ramach tego stopnia służby monitorują i analizują sytuację w cyberprzestrzeni, aby zapobiegać potencjalnym atakom o charakterze terrorystycznym.

Wprowadzenie stopnia alarmowego BRAVO i BRAVO-CRP to ważny krok w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Mieszkańcy powinni być świadomi tego, że służby działają na podwyższonym poziomie gotowości i są przygotowane do reagowania na wszelkie zagrożenia.


Wg inf z: UM Żory