Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

W Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach dużo się dzieje. Od połowy kwietnia napływają do nas same dobre informacje.

Najpierw dofinansowanie z odwołania (!) dla projektu „W ogniu pytań. Żorskie mikro historie” z Programu Kultura ludowa i tradycyjna 2019 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu będziemy zbierać historie mieszkańców naszego miasta. Punktem stycznym działań będzie unikatowe na skalę kraju Święto Ogniowe, którego geneza sięga tragicznego pożaru z 11 maja 1702 roku oraz tradycja rzemieślnicza miasta.

Maj i kolejna doskonała wiadomość. Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 dla projektu „Diagnoza – Inicjatywa – Kultura”. Zakładamy wykonanie profesjonalnej diagnozy społecznej, mapowanie potrzeb, badanie miejsc i grup do tej pory nieobecnych. W połowie czerwca ogłosimy konkurs na inicjatywy kulturalne dla mieszkańców. W programie jesteśmy po raz drugi (2015, 2019)

I na koniec „wisienka na torcie”, wiadomość z zeszłego piątku, dofinansowanie z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2022 w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”. 29 czerwca odbędzie się w Żorach Dzień Wolności i Solidarności im. Tadeusza Jedynaka. Projekt zwiększy wiedzę i świadomość na temat Powstań Śląskich, Sierpnia 1980, stanu wojennego aż do Okrągłego Stołu w 1989r., ze szczególnym uwzględnieniem historii naszego regionu.

Szczegółowe informacje dotyczące każdego z projektów można śledzić na stronie www.mok.zory.pl w zakładce projekty.