Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Anna Nowacka złożyła mandat radnej, a jej miejsce w Radzie Miasta Żory zajął Krzysztof Hałacz. Został on zaprzysiężony na radnego podczas sesji Rady Miasta Żory w czwartek, 26 września bieżącego roku. Nowy radny zasilił skład Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.