Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Za nami sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory. W czwartek, 25 czerwca żorscy radni głosowali nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok. Wynik głosowania jest pomyślny dla prezydenta.

W czwartek, 25 czerwca br. w żorskim kinie „Na Starówce” odbyła się absolutoryjna sesja Rady Miasta Żory. Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory najpierw zaprezentował Raport o Stanie Gminy za 2019 rok i uzyskał od Rady Miasta wotum zaufania, a następnie przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, przedstawiając najważniejsze wskaźniki ekonomiczne rozwoju miasta i zestawiając je z innymi miastami naszego regionu.

W głosowaniu nad udzieleniem Prezydentowi absolutorium udział wzięło 23 radnych. 21 z nich głosowało „za”, co przy 2 głosach wstrzymujących się oznacza, że radni zaakceptowali wykonanie budżetu Żor za 2019 rok przez Prezydenta Waldemar Sochę. Tym samym otrzymał on absolutorium.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (w tym przypadku prezydenta miasta) w określonym przedziale czasowym. Warto dodać, że także Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie budżetowe za 2019 rok.