Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

W najbliższy czwartek, 17 września odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Początek o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9.

Przypomnijmy, że sesje Rady Miasta można oglądać na żywo na naszej stronie internetowej www.zory.pl, w zakładce Sesje Rady Miasta Żory.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie spraw:
4.1. Zmian w budżecie miasta Żory na 2020 rok.
4.2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2020-2032.
5. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.