KMP w Żorach edukuje seniorów o oszustwach telefonicznych
Seniorzy uczą się rozpoznawać oszustwa – ważne spotkanie w Klubie Wisus
  • Kampania #ZnamTeNumery skupia się na edukacji seniorów.
  • Spotkanie miało miejsce w Klubie Wisus i zgromadziło licznych mieszkańców.
  • Podczas wydarzenia przedstawiono aplikacje wspierające bezpieczeństwo.
  • Policja podkreśliła rolę młodszego pokolenia w ochronie seniorów.

W ramach ogólnopolskiej kampanii #ZnamTeNumery, której celem jest zwiększenie świadomości seniorów o metodach oszustw, w Klubie Wisus odbyło się spotkanie z lokalnymi funkcjonariuszami. Inicjatywa ta, prowadzona przez Komendę Główną Policji we współpracy z Telewizją Puls oraz Fundacją „Pod Dębem”, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród starszych mieszkańców naszej społeczności.

Seniorzy mieli okazję dowiedzieć się, jakie zagrożenia mogą na nich czyhać w codziennym życiu oraz jakie kroki mogą podjąć, aby się przed nimi uchronić. Wiele uwagi poświęcono prostym, ale efektywnym algorytmom postępowania w przypadku podejrzenia oszustwa. Takie informacje są nieocenione, gdyż oszustwa na seniorach są coraz częstszym problemem naszych czasów.

Policjanci z Żor zaprezentowali również nowoczesne narzędzia, które mogą wspomagać seniorów w codziennym życiu. Wśród omówionych aplikacji znalazła się „Moja Komenda” – bezpłatna aplikacja mobilna, która umożliwia łatwy kontakt z najbliższą jednostką policji oraz dostarcza informacje o dzielnicowych. Kolejną przedstawioną aplikacją była „Policja Śląska”, która oferuje nową zakładkę „Śląski Dzielnicowy”, zwiększającą możliwości kontaktu z lokalnymi funkcjonariuszami.

Podczas spotkania nie zabrakło również akcentów na ważną rolę, jaką w ochronie seniorów pełnią ich rodziny i bliscy. Młodsze pokolenie może odegrać kluczową rolę w edukacji i wsparciu swoich starszych bliskich, pomagając im unikać pułapek zastawianych przez oszustów. Współpraca międzypokoleniowa jest fundamentalna dla budowania bezpiecznej przestrzeni dla seniorów.

Spotkanie w Klubie Wisus pokazało, jak ważna jest wspólna praca na rzecz bezpieczeństwa najbardziej narażonych grup społecznych. Działania takie jak kampania #ZnamTeNumery są kluczowe w budowaniu świadomości i umiejętności, które mogą realnie wpłynąć na poprawę jakości życia seniorów. To ważne, aby każdy z nas zdawał sobie sprawę z zagrożeń i potrafił odpowiednio reagować w sytuacji zagrożenia.


Według informacji z: KMP w Żorach