Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

W tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miasta Żory, na swoich posiedzeniach tradycyjnie już spotkają się radni, tworzący komisje branżowe Rady Miasta. Prezentujemy harmonogram prac komisji.

Jako pierwsi spotkają się radni wchodzący w skład Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek, 25 stycznia o godz. 15:45 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9. Porządek obrad prezentuje się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
5. Informacja na temat działań związanych z przystąpieniem do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Żory.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8.Przyjęcie Protokołów Nr 10/2020 i 11/2020.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Również w poniedziałek, 25 stycznia odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Początek o godzinie 17:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9. Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
7. Przyjęcie Protokołów nr 8/2020 i 9/2020.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Edukacji zaplanowano na wtorek, 26 stycznia. Rozpocznie się ono o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta przy żorskim Rynku. Porządek obrad prezentuje się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2021 rok.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Przyjęcie Protokołu z posiedzeń Komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Również we wtorek, 26 stycznia o godz. 16:30 rozpocznie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży. Odbędzie się ono w sali obrad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9. Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2021 r.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Radni wchodzący w skład Komisji Rewizyjnej spotkają się na posiedzeniu we wtorek, 26 stycznia o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta przy żorskim Rynku. Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2021 r.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny odbędzie się w środę, 27 stycznia. Początek o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2021 rok.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Tego samego dnia, tj. w środę, 27 stycznia odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Początek o godz. 17:00 w sali obrad Urzędu Miasta przy Rynku 9. Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2021 rok.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń Komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Grafika ilustracyjna z napisem Komisje Rady Miasta oraz logiem miasta Żory, a także 5 postaciami siedzącymi przy okrągłym stole

Grafika ilustracyjna z napisem Komisje Rady Miasta oraz logiem miasta Żory, a także 5 postaciami siedzącymi przy okrągłym stole