Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Posiadasz wyższe wykształcenie w kierunku ochrona środowiska lub inżynieria środowiska oraz prawo jazdy kat. B? Weź udział w naborze na stanowisko podinspektora Wydziału Inżynierii Środowiska w Urzędzie Miasta w Żorach.

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m.in.:

 • przyjmowanie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, weryfikacja i wprowadzenie danych do CEEB,
 • weryfikacja wypełniania obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie złożenia deklaracji oraz w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia nieczystości płynnych i gospodarowania nimi,
 • przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców w zakresie utrzymania urządzeń i cieków wodnych oraz podejmowanie odpowiednich działań w zależności od ustalonego stanu władania tymi urządzeniami lub ciekami,
 • bieżąca kontrola stanu cieków/rowów będących we władaniu gminy, zlecanie niezbędnych robót konserwacyjnych oraz nadzorowanie ich realizacji, udział w odbiorach końcowych robót,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dokumentów w celu ustalenia wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dokumentów w celu nakazania przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom,
 • weryfikacja informacji o wysokości opłat za usługi wodne oraz podejmowanie działań mających na celu wniesienie opłaty na rachunek bankowy Wód Polskich,
  a w przypadku gdy wysokość opłaty budzi zastrzeżenia przygotowanie stosownej reklamacji,
 • podejmowanie działań zmierzających do naliczenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, przygotowanie informacji o należnej opłacie, rozpatrywanie reklamacji, a w przypadku jej nieuznania przygotowanie decyzji określającej wysokość opłaty za usługi wodne,
 • ustalanie i dochodzenie należności budżetowych w zakresie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Żory lub składać w skrzynce podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Inżynierii Środowiska” lub przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie skanów lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej albo ePUAP do czwartku, 17 czerwca.

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia

Grafika ilustracyjna z budynkiem urzędu miasta Żory i napisem ogłoszenie.