Żorscy policjanci prowadzą dzisiaj działania „Bezpieczny Pieszy”. Poprawa bezpieczeństwa pieszych to jeden z kluczowych celów działań, w których zwracać będą szczególną uwagę na obustronną relację pieszych i kierujących pojazdami.

Przez cały dzisiejszy dzień policjanci prowadzić będą we wzmożony sposób działania, których bezpośrednim celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. W dniu tym pod szczególną uwagę wzięta zostanie relacja nie tylko kierującego względem pieszego, ale także to w jaki sposób pieszy przestrzega obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Do wypadków drogowych z udziałem pieszych często dochodzi przez ryzykowne zachowania uczestników ruchu drogowego, a także nadmierną prędkość kierujących pojazdami. Tylko w 2021 r. na terenie miasta Żory doszło do 6 wypadków, w których 7 osób zostało rannych. 5 z nich miejsce miało na przejściu dla pieszych, a 1 na jezdni w strefie zamieszkania.

Pamiętajmy, iż zgodnie z przepisami ruchu drogowego uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Pamiętajmy o obowiązkach pieszego m.in.:

- jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi;

- idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi;

- poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku;

- wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.

Pieszemu zabrania się m.in.:

- wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych oraz spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

- przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

- przebiegania przez jezdnię;

- korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych;

- w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

  • Policjant w trakcie działań "Bezpieczny Pieszy"
  • Policjanci wykonują czynności służbowe z kierującym, który dopuścił się wykroczenia
  • Samochód zatrzymany do kontroli