Równość i przeciwdziałanie hejtowi to przewodni motyw galerii, która od wczoraj zagościła w rejonie żorskiej Policji. Na ogrodzeniu pojawiły się hasła i obrazy przedstawiające temat „równości” w wielu płaszczyznach życia. Jednym z głównych celów projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji i uwrażliwienie na społeczne problemy.

Wczoraj na ogrodzeniu przyległym do Komendy Miejskiej Policji w Żorach „zawisły” prace artystów żorskich szkół i instytucji związanych z tematem równości, w tym intelektualnej, zawodowej i międzykulturowej.
Motywem przewodnim akcji jest szacunek i zrozumienie, a projekt powstał przy współpracy Zespołu Szkół nr 3 w Żorach (w tym Liceum Sztuk Plastycznych) oraz żorskiej Policji, a także patronatu Prezydenta Miasta w Żorach, który udostępnił przestrzeń publiczną przy ulicy Boryńskiej i Wodzisławskiej.
Temat równości zobrazowany został przez młodzież w sposób wielopłaszczyznowy. Rozumiany jako równość międzykulturowa, zawodowa, intelektualna i ruchowa. Zwrócono również uwagę na bariery językowe i ograniczenia, którym z pewnością należy się przeciwstawiać. Autorzy wyrazili solidarność z walczącą o wolność Ukrainą, obrazując to poprzez uniesione do góry pięści na tle flagi Ukrainy. W finale akcji udział wziął również mundurowy - koordynator do spraw mowy nienawiści Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Do współudziału w inicjatywie zaproszeni zostali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Żorach, Stowarzyszenie Międzykulturowe „MALOKA” oraz Centrum Integracji Społecznej w Żorach.

  • Młodzież maluje murale na ogrodzeniu
  • Uliczna galeria o równości w trakcie tworzenia
  • Młodzież tworzy rysunek związany z równością na tle kolorów skóry
  • Artystyczne prace młodzieży na ogrodzeniu
  • Galeria związana z równością powstaje na ogrodzeniu
  • Organizatorzy i młodzież w trakcie tworzenia galerii ulicznej
  • Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przed swoją pracą
  • Młodzież Zespołu Szkół nr 3 podczas prac artystycznych
  • Policjanci na tle ogrodzenia wymalowanego hasłami antydyskryminacyjnymi