Komendant Miejski Policji w Żorach, zaproszony został przez Śląskie Kuratorium Oświaty do poprowadzenia spotkania z dyrektorami szkół woj. śląskiego. Przemoc i agresja w szkole to z pewnością temat do dyskusji na temat aktualnych problemów związanych z wychowaniem młodych ludzi, na które w swojej pracy napotykają nauczyciele i mundurowi. W trakcie spotkania inspektor Mariusz Klepek oraz żorscy mundurowi przedstawili rozwiązania i uregulowania zawarte w nowej ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Dzisiaj w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach odbyło się zorganizowane z inicjatywy Kuratora Oświaty w Katowicach narady dla dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych, podstawowych i ponadpodstawowych na temat przemocy i agresji w szkole. Spotkanie to skupiło się na właściwym diagnozowaniu negatywnych zachowań wśród uczniów, a także reagowaniu na nie. Głównym celem było poznanie edukacyjnych problemów, z jakimi borykają się na co dzień zaproszeni goście.
W trakcie spotkania inspektor Mariusz Klepek oraz profilaktyk żorskiej Policji omówili najważniejsze zmiany w Ustawie z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Mundurowi zwrócili uwagę na zastosowanie tej ustawy, aby umożliwić właściwą reakcję na czyny zabronione popełniane przez nieletnich.
Wspólna realizacja celów zmierzających do wzrostu świadomości i odpowiedzialności nieletnich za własne czyny, a także partnerstwo w rozwiązywaniu problemów zmierzających do przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczania się przez nich czynów z pewnością stanowi klucz do wzrostu bezpieczeństwa.