Wsparcie dla producentów kukurydzy w Żorach: ARiMR przyjmuje wnioski do końca lutego
W obliczu wyzwań spowodowanych agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polscy rolnicy uprawiający kukurydzę stają przed możliwością uzyskania istotnego wsparcia finansowego. Program dopłat do kukurydzy, zarządzany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ma na celu złagodzenie skutków ograniczeń na rynku rolnym i zapewnienie rolnikom płynności finansowej. Zainteresowani mogą składać wnioski do końca lutego 2024 roku.
  1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych przez ograniczenia na rynku rolnym związane z konfliktem na Ukrainie.
  2. Program wspiera rolników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, rozszerzając godziny pracy biur powiatowych w celu przyjęcia wszystkich wniosków.
  3. Warunkiem otrzymania dopłat jest status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa oraz złożenie wniosku o płatności bezpośrednie za poprzedni rok z deklaracją upraw kukurydzy.
  4. Całkowity budżet programu wynosi 1 mld zł, a wysokość pomocy jest uzależniona od deklarowanej powierzchni upraw kukurydzy i może być korygowana w przypadku przekroczenia puli środków.
  5. Wnioski można składać osobiście, listownie, przez platformę ePUAP lub usługę mObywatel do 29 lutego 2024 r.

Znajdujemy się w krytycznym momencie dla wielu rodzimych producentów rolnych, dla których obecna sytuacja polityczna i gospodarcza na wschodzie Europy stanowi nie tylko wyzwanie, ale i potencjalne zagrożenie dla stabilności finansowej. Rządowy program dopłat do kukurydzy jest reakcją na te trudności, oferując pomoc tym, którzy mogą najbardziej odczuwać skutki ograniczeń rynkowych. O bezprecedensowej skali wsparcia świadczy budżet programu – miliard złotych ma za zadanie zabezpieczyć przyszłość polskich pól kukurydzy, które znalazły się pod presją zewnętrznych czynników.

Praktyczne aspekty składania wniosków zostały uproszczone w trosce o dostępność programu dla jak najszerszego grona beneficjentów. Rozszerzenie godzin pracy biur powiatowych ARiMR to krok naprzód w efektywnej obsłudze rolników. Niemniej jednak, ważne jest, aby potencjalni wnioskodawcy zwrócili uwagę na kryteria kwalifikacji oraz terminy składania dokumentacji. Istotne jest, że w procesie wnioskowania nie wymaga się dowodów sprzedaży kukurydzy, co dodatkowo upraszcza procedurę i pozwala na szybsze dotarcie pomocy tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

W obliczu niepewności, jaką niesie ze sobą globalna sytuacja polityczna, inicjatywa ta może stanowić znaczący element wsparcia dla polskiego sektora rolnego. Zapewniając stabilność finansową producentom kukurydzy, program może przyczynić się do utrzymania ciągłości produkcji i zabezpieczenia podstawowych potrzeb żywnościowych kraju. Wszystkich zainteresowanych rolników zachęcamy do skorzystania z dostępnych środków wsparcia i złożenia wniosku w wyznaczonym terminie.


Według informacji z: Urząd Miasta w Żorach