Debata na temat roli dzielnicowych w Ogrodach Działkowych

Spotkanie na Ogrodach Działkowych „Aster” przyciągnęło mieszkańców, którzy mieli okazję porozmawiać z dzielnicowymi o bezpieczeństwie w swojej okolicy. Tematyka debaty skupiła się na roli dzielnicowych oraz korzystaniu z policyjnych aplikacji mobilnych. Spotkanie miało na celu zbliżenie mieszkańców do lokalnych funkcjonariuszy i omówienie bieżących problemów.

  1. Rola dzielnicowych w społeczności lokalnej
  2. Statystyki pracy żorskiej Policji
  3. Prezentacja policyjnych aplikacji mobilnych
  4. Współpraca z instytucjami publicznymi

W czwartek, 16 maja 2024 roku, na terenie Ogrodów Działkowych „Aster” przy ulicy Okrężnej 92A odbyło się spotkanie poświęcone roli dzielnicowych oraz użytkowaniu policyjnych aplikacji. W debacie uczestniczyli komisarz Arkadiusz Muras, aspirant Witold Lisiak oraz starszy sierżant Dawid Góra, dzielnicowy Rejonu nr 6.

Statystyki pracy żorskiej Policji oraz stan bezpieczeństwa w mieście były jednymi z głównych tematów poruszanych podczas spotkania. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o działaniach profilaktycznych oraz aktualnych trendach w bezpieczeństwie.

Dzielnicowi, pełniący swoją służbę głównie pieszo, diagnozują lokalne problemy wspólnie z mieszkańcami, ustalają ich przyczyny i poszukują skutecznych rozwiązań. Są to policjanci, do których można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Ważnym aspektem pracy dzielnicowych jest prowadzenie rozpoznania rejonu, realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich oraz ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń.

W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” wprowadzono do użytku aplikację „Moja Komenda”, która jest dostępna na systemy operacyjne Android oraz iOS. Aplikacja ta, podobnie jak „Śląski Dzielnicowy” i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, ma na celu ułatwienie mieszkańcom kontaktu z lokalnymi funkcjonariuszami.

Dzielnicowi nie pełnią służby całodobowo, dlatego w sytuacjach nagłych lub zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997. Spotkanie zakończyło się podziękowaniami dla mieszkańców za aktywny udział i owocne rozmowy.


Na podst. KMP w Żorach