Rozpoczęła się rekrutacja do projektu zielonych kompetencji w Żorach
W regionie śląskim rusza nowa inicjatywa wspierająca rozwój zielonych kompetencji. Projekt skierowany do dorosłych mieszkańców subregionu centralnego oferuje szerokie możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie zrównoważonej gospodarki. Dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych, uczestnicy mogą liczyć na znaczną pomoc finansową.

Wsparcie finansowe dla uczestników projektu

Projekt "Wsparcie osób dorosłych z subregionu centralnego województwa śląskiego w zakresie nabywania zielonych kompetencji/kwalifikacji" oferuje uczestnikom możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenia, walidacje, certyfikacje oraz studia podyplomowe. Całkowity poziom dofinansowania usługi rozwojowej wynosi do 95%. Dla przykładu, dofinansowanie na szkolenia może sięgać do 5000 zł, natomiast na studia podyplomowe aż do 10 000 zł. Jest to znakomita okazja dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności w obszarze zielonej gospodarki.

Rola projektu w transformacji regionu

Jednym z kluczowych celów projektu jest wsparcie sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego. Finansowany z funduszy unijnych w wysokości ponad 3,5 miliona złotych, projekt ma na celu promowanie zielonych kompetencji, co przyczyni się do rozwoju zrównoważonej gospodarki oraz poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Inicjatywa ta nie tylko skupia się na edukacji, ale również na praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu ekologicznych działań w regionie.

Rekrutacja i dodatkowe informacje

Nabór do projektu rozpocznie się w lipcu 2024 roku. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie oraz chcące uzyskać dodatkowe informacje, mogą odwiedzić stronę internetową Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju (GAPR). Jest to znakomita okazja dla dorosłych mieszkańców subregionu centralnego województwa śląskiego, aby zdobyć nowe umiejętności i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju swojego regionu.


Wg inf z: Urząd Miasta w Żorach