Prezydent Żor szuka Podinspektora do Wydziału Skarbu Miasta
Prezydent Miasta ogłosił nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Skarbu Miasta. To doskonała okazja dla osób z doświadczeniem w administracji publicznej, aby dołączyć do zespołu i wspierać rozwój miasta. Dokumenty aplikacyjne można składać do 15 lipca 2024 roku.

Wymagania dla kandydatów na stanowisko Podinspektora

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Podinspektora muszą spełniać określone wymagania. Przede wszystkim, kandydaci powinni posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej. Dodatkowe kwalifikacje, takie jak prawo jazdy kategorii B oraz umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office (Word, Excel), będą mile widziane i mogą znacząco zwiększyć szanse na zatrudnienie.

Zakres obowiązków na stanowisku Podinspektora

Podinspektor w Wydziale Skarbu Miasta będzie odpowiedzialny za szereg kluczowych zadań. Przede wszystkim, do jego obowiązków należy prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone i przejęte na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Kolejnym zadaniem będzie ujawnianie w księgach wieczystych prawa nabytego w ramach prowadzonych postępowań. Podinspektor będzie również planować środki na potrzeby prowadzonych postępowań w ramach budżetu Skarbu Państwa oraz prowadzić postępowania administracyjne w sprawach ustalania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek podziału. Weryfikacja prawidłowości sporządzonych operatów szacunkowych pod względem formalno-prawnym również będzie istotnym elementem pracy na tym stanowisku.

Jak złożyć aplikację na stanowisko Podinspektora?

Dokumenty aplikacyjne można składać na kilka sposobów. Można je przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Skarbu Miasta” do 15 lipca 2024 roku w godzinach pracy urzędu. Decydująca jest data wpływu do urzędu.

Alternatywnie, dokumenty można przesłać elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej albo ePUAP, również do 15 lipca 2024 roku. Istnieje także możliwość złożenia ich osobiście w punktach Informacji znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta przy Al. Wojska Polskiego 25 lub Rynek 9, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Skarbu Miasta” w godzinach pracy urzędu. W każdym przypadku decyduje data wpływu dokumentów do urzędu.

To wyjątkowa okazja, aby dołączyć do zespołu Wydziału Skarbu Miasta i aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu majątkiem miejskim. Zachęcamy wszystkich spełniających wymagania do aplikowania na to stanowisko.


Wg inf z: Urząd Miasta w Żorach