Miejski Ośrodek Kultury w Żorach zakończył nabór pomysłów  mieszkańców miasta na realizację wydarzeń kulturalnych zgłoszonych do Programu „Inicjatywy Lokalne w Kulturze Żory 2019”.
Do pierwszego naboru wpłynęło 19 inicjatyw.

12 marca Komisja Ekspertów w składzie:

Stanisław Ratajczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach,
Jacek Arasim - Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach,
Alina Hałoń - edukatorka, animatorka, członkini Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej „CAL” w Warszawie,
Krzysztof Kraus - Regionalny Instytut Kultury w Katowicach,
Anna Sienkiewicz, Irena Przeliorz – Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, Dział ds. projektów

Postanowiła:

1.       Rekomendować do dofinansowania następujące projekty:

„Junior Band”, autorstwo: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Żorach, Sabina Chyła
„Kamishibajki – warsztaty dla ojców z dziećmi”, autorstwo: Adam Skrobol
„Kieszonka wielowymiarowa”, autorstwo: Jolanta Wiera-Rymarczyk
„Motanki – czyli poplątane historie”, autorstwo: Alla Ozhyievska
„Świet(l)Ne wyzwania fotograficzne”, autorstwo: Barbara Owczarek

2.       Rekomendować do konsultacji  i złożenia w II naborze następujące projekty:

„Kleszczów > 1870 – z historią w tle” autorstwo: Joanna Wikłacz
„Zielony kącik z książkami” autorstwo: Monika Kołodziejczyk

3.       Rekomendować do ubiegania się o dofinansowanie z innych programów:

„NATURAlnie – KULTURAlnie”, autorstwo: Fundacja Folwark pod Lipami – Teresa Gola
„Storrada – polska królowa Wikingów”, autorstwo: Paweł Papiński

4.       Projekty, które nie otrzymały dofinansowania:

„A gdyby tak z kulturą w chuście” , autorstwo: Justyna Rychlewska
„I miejski konkurs fotograficzny i plastyczny – Mój przyjaciel pies”, autorstwo: Agnieszka Głowacka
„Indianie są wśród nas” , autorstwo: Marek Rosół, Barbara Dzierżęga
„Kolędowanie Kleszczowskie” , autorstwo: Adam Rojek
„Poznajemy świat – spotkania i warsztaty dla młodszych i starszych” , autorstwo: Wioleta Kurzydem
„Radosna droga twórczego(ej)” , autorstwo: Joanna Kisielewska
„Rodzinna Kulturalna Arteterapia” , autorstwo: Anna Ignacy
„Śląski szkubnik na Kleszczówce – spotkanie z tradycją” , autorstwo: Urszula Kuś
„Własny język tańca” , autorstwo: Dorota Piecha
„Załóż swojego bloga! – warsztaty o twórczości i zasadach prowadzenia dziennika sieciowego” , autorstwo: Justyna Bartoszewska


Autorów wszystkich inicjatyw zapraszamy na spotkanie podsumowujące I nabór.
Podczas spotkania każdy inicjator będzie miał szansę na uzyskanie informacji na temat swojej inicjatywy i  konsultacji z ekspertami.
Z autorami inicjatyw wybranych do dofinansowania odbędą się negocjacje dotyczące kosztorysów i terminów realizacji.

Spotkanie odbędzie się 20 marca (środa) o godz. 18.00 w Domu Kultury, ul. Dolna Przedmieście  1, (Studio Działań Artystycznych, nowy budynek, II piętro).