W czwartek, 17 października odbędzie się wspólne posiedzenie dwóch Komisji: Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radni wchodzący w skład Komisji spotkają się o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Uchwalenie porządku obrad.

4. Omówienie wniosku mieszkańców miasta Żory dotyczącego funkcjonowania zakładu Nifco Korea Poland Sp. z o.o. zlokalizowanego w Żorach przy ul. Wygoda 8.

5. Zakończenie obrad.