Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja ponownie rozpoczną działanie Miejski Żłobek i przedszkola publiczne na terenie miasta Żory. Prowadzone będą też zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlicowe) dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Pracę od poniedziałku, 25 maja rozpocznie Miejski Żłobek w Żorach oraz wszystkie żorskie przedszkola, za wyjątkiem przedszkola działającego w ramach ZSP nr 7 w Żorach-Osinach., ze względu na bardzo małe zainteresowanie. Ogółem do tej pory zadeklarowano udział w zajęciach w żłobku 22 dzieci, a w przedszkolach w sumie 178 dzieci.

W szkołach podstawowych również od 25 maja prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlicowe) dla uczniów klas I-III. Do tej pory zadeklarowano udział w zajęciach w sumie 96 osób. Działały będą wszystkie szkoły podstawowe poza Szkołą Podstawową nr 13 oraz placówkami w dzielnicach Baranowice i Rój.

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi przez dyrekcje placówek oświatowych.