Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Czy biznes franczyzowy jest dobrym pomysłem?

Dla większości podmiotów, które rozpoczynają swoją przygodę z działalnością gospodarczą najważniejszą sprawą jest stworzenie oryginalnej oraz także opłacalnej koncepcji na prowadzenie swojego własnego biznesy.

Można to oczywiście robić według swoich własnych pomysłów oraz reguł, jednak jedynie wybitne koncepcje biznesowe autorskie mają szansę na zaistnienie oraz także przetrwanie na rynku producentów towarów oraz usług. Warto zatem przemyśleć koncepcję wykorzystania schematu prawdziwego działania, który od lat przynosi innym naprawdę spore zyski. Na czym zatem polega biznes franczyzowy?

Franczyza - co to takiego?

W naszym systemie prawnym na próżno można szukać odpowiednich przepisów, które definiują oraz opisują franczyzę. Według stosownych dokumentów franczyza jest systemem sprzedaży, który opart jest na umowie zawartej poprzez dwie strony. Mowa tutaj o franczyzobiorcy oraz franczyzodawcy.

Franczyzodawca jest także nazywany operatorem sieci franczyzy czy też osobą, która udostępnia sieć. Franczyzobiorca jest osobą korzystającą z sieci danej franczyzy.

Relacje pomiędzy stronami

Franczyzodawca w momencie zdecydowania się na sprzedaż licencji na własny biznes na celu ma stworzenie franczyzowej sieci, która się przyczyni do rozszerzenia zasięgu usług oraz produktów oferowanych oraz tym samym przyniesie znaczny wzrost zysków pochodzących ze sprzedaży. Dla operatorów sieci powstawanie następnych punktów pod ich szyldem to rodzaj reklamy. Większa ilość takich punktów oznacza również możliwość korzystania z efektu skali przy negocjacji rabatów udzielanych przez dostawców.

Franczyzodawca to właściciel koncepcji prowadzenia biznesu, która przetestowana została oraz sprawdzona pod względem samych zysków. Operator sieci także jest posiadaczem oraz dysponentem nazwy marki oraz także znaku towarowego sieci. Przy zawieraniu umowy zobowiązuje się do przekazania know-how. Kompendium wiedzy dotyczące danego produktu oraz prowadzenia właściwego biznesu. Oczywiście są to poufne informacje, które zawierają bardzo często receptury produktów, schematy działań marketingowych czy też procedury obsługi klientów. W zasadzie to przez cały okres trwania umowy współpracuje stricte w oparciu o zasady, które są zawarte w operacyjnym podręczniku, który na starcie współpracy zostaje przekazany.

Jeśli chodzi o franczyzobiorcę, to działa pod szyldem innej marki wypracowuje zysk, który to jest zyskiem jego firmy. Źródłem zysków na pewno może być przychód ze sprzedaży czy też z marż, o których wysokości w zakresie określonym w umowie franczyzobiorca decydować może w sposób samodzielny. Ponosi na pewno koszty urządzenia punktu. Są to koszty częściowe czy też całkowite oraz do tego pełne koszty zakupu towarów. Jest tak naprawdę właścicielem wyposażenia franczyzowego punktu. Ma także obowiązek wniesienia franczyzowych opłat. Bardzo podobnie jak franczyzodawca ma obowiązek postępowania zgodnie z zapisami, które są zawarte w operacyjnym podręczniku.