Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy współpracy z żorską Policją zorganizował szkolenie z zakresu uzależnień i stosowanych przez młodzież środków psychoaktywnych, które poprowadził mundurowy. Poznanie symptomów uzależnienia oraz zapoznanie ze stosowanymi środkami stanowi podstawę właściwej diagnozy.

W miniony czwartek Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizował szkolenie "Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży — środki psychoaktywne". Szkolenie to odbyło się w dwóch turach — pierwsza skierowana była do Rodziców Zastępczych wychowujących dzieci na terenie miasta Żory, a w trakcie drugiej tury szkolili się pracownicy większości działów ośrodka.
Szkolenie poprowadził policjant, który na co dzień pracuje z młodzieżą borykającą się z problemami uzależnień.
W trakcie szkolenia poruszono kwestię teoretyczną tematyki narkotyków, dopalaczy, sposobów rozpoznawania uzależnień i reagowania na nie.