Dzielnicowy spotkał się z uczestnikami półkolonii, aby przypomnieć ich uczestnikom o bezpieczeństwie. Mundurowy zwrócił uwagę na najważniejsze zasady podczas wakacyjnych wypraw. Policja apeluje o rozwagę podczas wypoczynku i rekreacji nad wodą.

Wczoraj do dzieci uczestniczących w półkoloniach zawitał dzielnicowy rejonu nr 3 - młodszy aspirant Tomasz Grochowina. Podczas spotkania przypomniał o najważniejszych zasadach podczas wakacji oraz roli dzielnicowego i Policji w budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Woda to wspaniałe miejsce wypoczynku i rekreacji, jednak należy pamiętać, iż pozostaje żywiołem, z którego należy korzystać z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i rozsądkiem.
Mundurowy przypomniał, iż od początku wakacji na terenie całej Polski utonęło już 95 osób.

Jak pokazują dane statystyczne, najczęstszą przyczyną utonięć jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, a do innych przyczyn utonięć należy brawura, brak rozwagi, niewłaściwa ocena własnych umiejętności bądź po prostu ich brak, korzystanie z kąpielisk niestrzeżonych, wypadnięcie z łódek, jachtów, niekorzystanie ze środków ratunkowych i asekuracyjnych np. kapoków.