Wymiana koła na czas i wyścigi taczek to jedna z konkurencji, które odbyły się w trakcie zlotu fanów motoryzacji na parkingu jednego z żorskich dyskontów budowlanych. Organizatorem przedsięwzięcia, które ma na celu promowanie właściwych i bezpiecznych zachowań na drogach, jest jedno z żorskich stowarzyszeń. Na ich zaproszenie inicjatywę tą kolejny raz odwiedzili żorscy mundurowi.

W niedzielne popołudnie na parkingu jednego z centrów budowlanych zorganizowane zostało spotkanie mające na celu propagowanie motoryzacji oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W trakcie tego spotkania uczestnicy mogli nie tylko wzajemnie porozmawiać o swojej pasji i zaprezentować swoje samochody, ale także wziąć udział w konkursach przygotowanych przez organizatora – żorskie stowarzyszenie motoryzacyjne wspierane przez Centrum Organizacji Pozarządowych.
Już na wstępie organizator zwrócił uwagę uczestnikom tego spotkania, iż inicjatywie tej przyświeca wspólna zabawa i brak jest przyzwolenia na zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami. Na spotkaniu nie zabrakło również żorskiej Policji, która zaproszona przez organizatorów czuwała nad bezpieczeństwem. W trakcie jednej z konkurencji uczestnikom przypomniano o właściwym zabezpieczeniu miejsca awarii pojazdu oraz na istotę stosowania elementów odblaskowych.
To ważne, aby tego typu spotkania odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem oraz w poszanowaniu zarówno pasji, jak i wszelkich uczestników dróg.

Pamiętajmy, że kluczem do zrozumienia jest szacunek i tolerancja.

Przypominamy również o właściwym oznakowaniu miejsca awarii oraz o stosowaniu elementów odblaskowych!


Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

 • na autostradzie lub drodze ekspresowej - w każdym przypadku;
 • na pozostałych drogach twardych:

- poza obszarem zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości,

- na obszarze zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.

Postój pojazdu, o którym mowa wyżej, należy sygnalizować w sposób następujący:

 • na autostradzie lub drodze ekspresowej – przez:

- włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,

- umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu;

 • na pozostałych drogach:

- poza obszarem zabudowanym - przez umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne,

- na obszarze zabudowanym - przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.

Sygnalizowanie obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

 • Spotkanie miłośników motoryzacji
 • Spotkanie miłośników motoryzacji
 • Spotkanie miłośników motoryzacji
 • Spotkanie miłośników motoryzacji
 • Spotkanie miłośników motoryzacji
 • Spotkanie miłośników motoryzacji
 • Spotkanie miłośników motoryzacji
 • Spotkanie miłośników motoryzacji
 • Spotkanie miłośników motoryzacji

Film Wymiana_kola_na_czas.mp4

Opis filmu: Wymiana koła na czas oraz profilaktyczne przesłanie

Pobierz plik Wymiana_kola_na_czas.mp4 (format mp4 - rozmiar 8.39 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja

Opis nagrania: Wymiana koła na czas

Pobierz plik Audiodeskrypcja (format mp3 - rozmiar 266.61 KB)