Policjanci z żorskiej drogówki prowadzą działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych. W ramach akcji "Bezpieczny pieszy" stróże prawa kontrolują zachowania niechronionych użytkowników dróg w różnych częściach miasta. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na rejony, w których ruch pieszych jest największy, ale przede wszystkim na te miejsca, w których często dochodzi do potrąceń przechodniów i naruszeń obowiązujących przepisów.

Ograniczona widoczność spowodowana wcześnie zapadającym zmrokiem i opadami atmosferycznymi sprzyja powstawaniu zagrożeń w ruchu drogowym. Okres jesienno-zimowy jest szczególnie niebezpieczny dla pieszych. Przez cały dzisiejszy dzień żorscy policjanci prowadzą działania „Bezpieczny pieszy”. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg. W rejonach miejsc przemieszczania się pieszych policyjne patrole zwracać będą uwagę, jak niechronieni uczestnicy ruchu drogowego oraz zmotoryzowani stosują się do przepisów.


Pamiętajmy! Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest m.in. obowiązany:
• zachować szczególną ostrożność,
• zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.
Powyższe przepisy nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. Nie można zapominać, iż pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.
Piesi mają też zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.
Niezwykle ważną zasadą wpływająca na bezpieczeństwo pieszych jest również respektowanie przez kierujących zakazu wyprzedzania na przejściu i bezpośrednio przed nim (z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany), a także zakazu omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
Pamiętajmy, iż chwila nieuwagi może kosztować zdrowie albo nawet życie!