To tytuł debaty społecznej, która odbyła się wczoraj w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach. Wzięli w niej udział przedstawiciele zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a także żorscy mundurowi. Debata została poświęcona bezpieczeństwu, przeciwdziałaniu zagrożeniom oraz współpracy między podmiotami.

W czwartek w godzinach popołudniowych w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych odbyła się ewaluacyjna debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w dzielnicach naszego miasta i problemom zgłaszanym przez mieszkańców.
W debacie uczestniczył Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Żorach — podkom. Arkadiusz Muras oraz asp. Witold Lisiak — policjant realizujący zadania w zakresie profilaktyki społecznej. W ramach spotkania policjanci rozmawiali o szeroko pojętym bezpieczeństwie, zwracając szczególną uwagę na najczęściej występujące zagrożenia m.in.:

  • wyłudzenia na wnuczka;
  • zagrożenia w sieci – cyberprzestępczość;
  • zabezpieczenie altan i mienia przed kradzieżami;
  • zabezpieczenie mieszkań przed włamaniem;
  • problem zaśmiecania miejsc publicznych;
  • przeszukanie mieszkania przez policję – zasady;
  • sposoby właściwego powiadamiania na wypadek zdarzeń kryminalnych;

a także problem bezdomności na płaszczyźnie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym przeciwdziałanie wychłodzeniom i zamarznięciom.
Uczestnikom debaty po raz kolejny zaprezentowano założenia programu dedykowanego policjantom pierwszego kontaktu, omówiono nowy model funkcjonowania dzielnicowych, a także wskazano na takie narzędzia jak aplikacja "Moja Komenda", portal "Dzielnicowy bliżej nas", czy funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Mundurowi przypomnieli, że w nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112. Jak się okazało, potrzeby podobnych spotkań są bardzo duże, dlatego też zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych zwróciły się z prośbą o zaplanowanie cyklicznych spotkań z dzielnicowymi.