Policja na początku października rozpoczęła akcję informacyjno-edukacyjną skierowaną do pieszych pn. „Świeć Przykładem”. Głównym jej celem jest przypominanie i uświadamianie pieszym, w tym seniorom o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Tym razem do żorskiej akcji włączyło się regionalne radio.

Najtrudniejsze miesiące roku pod względem warunków drogowych wciąż są przed nami. Niekorzystna aura, w tym opady atmosferyczne w postaci deszczu lub śniegu z pewnością sprawiają, że jesteśmy słabiej widoczni na drodze. Korzystanie w tym czasie z drogi wymaga zwiększonej uwagi jej użytkowników i zachowania ostrożności. Na widoczność i bezpieczeństwo możemy mieć jednak duży wpływ, stosując elementy odblaskowe. O tych ważnych aspektach przypominał wczoraj dziennikarz radiowy regionalnego radia, które swoim zasięgiem obejmuje również teren miasta Żory.
Wraz z dzielnicowymi prowadził kampanię promującą bezpieczeństwo, a piesi mogli otrzymać elementy odblaskowe, które można nosić na swoich ubraniach lub przypiąć do torby. Ta odsłona policyjnej akcji pn. „Świeć przykładem” odbyła się w 3 dzielnicach, a mundurowi przypominali o najważniejszych zasadach ruchu drogowego i bezpieczeństwa.
Niekorzystne warunki atmosferyczne i krótszy dzień sprawiają, że piesi na drodze są słabo widoczni dla kierujących. Dlatego też noszenie odblasków powinno stać się dla nich nawykiem. W określonych sytuacjach jest też obowiązkiem. Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Przestrzegajmy tego obowiązku!
Pamiętajmy, że niewielki element odblaskowy może uratować nam życie, ponieważ dzięki niemu jesteśmy widoczni dla kierującego z odległości, która daje kierowcy czas na zmniejszenie prędkości i bezpieczne wyminięcie pieszego.

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Inicjując i organizując niezbędne działania, angażują do tego zarówno instytucje publiczne, w tym samorządowe, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, jak i społeczności lokalne. Dzielnicowi to policjanci, do których można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wiedzą, iż istotą zmiany funkcjonowania Policji, której ważnym elementem jest program „Dzielnicowy bliżej nas”, którego integralną część stanowi „Śląski Dzielnicowy” jest faktyczne zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. Dlatego też zachęcamy do użytkowania aplikacji „Moja Komenda” i „Śląski Dzielnicowy”. Przypominamy, że w nagłych przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.
 

 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców
 • Policyjne działania w ramach akcji Świeć przykładem z udziałem regionalnego radia oraz mieszkańców