Z uczniami klasy medialno-prawnej z elementami kryminalistyki spotkał się żorski policjant, aby przybliżyć zagadnienia związane ze swoją służbą. Technik kryminalistyki to niewątpliwie bardzo specyficzny rodzaj pracy w Policji, wymagający umiejętności radzenia sobie ze stresem i silnej osobowości. Całemu spotkaniu przyświecało motto policyjnej kampanii: „Policję tworzą ludzie… twórzmy ją razem”.

Polska Policja ma już ponad 100 lat. Przez ten czas zmieniło się wiele... Niezmienne, od lat, pozostaje to, że Policję tworzą ludzie szanujący i kultywujący tradycje i idee formacji, wierni rocie składanego ślubowania, z oddaniem i pasją służący społeczeństwu, gotowi oddać swe życie i zdrowie w obronie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Ludzie posiadający różnorodne wykształcenie, specjalizujący się w różnych dziedzinach, stale podnoszący kwalifikacje i doskonalący się zawodowo, przygotowani do niesienia pomocy i chronienia społeczeństwa wszędzie i w każdej sytuacji. Policję tworzą ludzie...

Młotek, kombinerki i klucz nastawny - tym razem to nie zestaw służący do prac remontowych, a część standardowego wyposażenia policyjnych specjalistów techniki kryminalistycznej. Wczoraj przekonali się o tym uczniowie klasy medialno-prawnej z elementami kryminalistyki Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach. Specjalista techniki kryminalistyki żorskiej Policji aspirant Grzegorz Marecik przedstawił młodzieży, kim jest technik kryminalistyki, co go cechuje i jak wyglądała jego codzienna służba. Nieodzownym atrybutem w jego pracy jest aparat fotograficzny oraz walizka, w której wnętrzu znajdują się między innymi różnego rodzaju narzędzia, proszki do ujawniania śladów, specjalistyczne pędzle, zestawy do pobierania materiału genetycznego oraz do zabezpieczania śladów ujawnionych na miejscu zdarzenia.

O każdej porze dnia czy nocy, bez względu na warunki pogodowe technik jest obecny na miejscu włamania do sklepu, wypadku drogowym czy też odzyskania kradzionego samochodu. Kluczowym jego zadaniem jest ujawnienie i zabezpieczenie pozostawionych przez sprawcę śladów oraz ich właściwe zabezpieczenie, które pozwala nie tylko na odtworzenie zaistniałego zdarzenia, ale na zgromadzenie dowodów winy sprawcy i doprowadzenie do jego wykrycia. Stróże prawa zajmujący się tą dziedziną muszą znać się na wielu zagadnieniach m.in. z zakresu daktyloskopii, mechanoskopii, traseologii czy też biologii, balistyki bądź fizyko-chemii.

Z pewnością spotkanie to może stać się wstępem do poszukiwań własnej drogi zawodowej przez jego uczestników. Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem...

 

  • Policjant w trakcie spotkania ze szkolną młodzieżą
  • Policjant w trakcie spotkania ze szkolną młodzieżą
  • Policjant prezentuje specjalistyczną walizkę
  • Policjant przy walizce technika kryminalistyki
  • Odznaka policyjna na tle ulotek
  • Policjant prezentuje wymazówkę uczesnikom spotkania
  • Policjant w trakcie spotkania ze szkolną młodzieżą
  • Mundurowy w trakcie spotkania ze szkolną młodzieżą
  • Policjant w trakcie spotkania z uczniami