Podczas prac ziemnych robotnicy wykopali kilka sztuk najprawdopodobniej nabojów armatnich pochodzących z czasów II wojny światowej. Pomimo iż już minęło już prawie 80 lat, to mogą one nadal stwarzać duże zagrożenie. Policja zabezpieczać będzie znalezisko do czasu przybycia na miejsce patrolu saperskiego.

Dzisiaj około godziny 9:30 Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Żorach otrzymał zgłoszenie, iż podczas prac ziemnych na ulicy 11-go Listopada pracownicy zauważyli kilka sztuk niewybuchów.

Przybyły na miejsce policjant rozpoznania pirotechnicznego potwierdził, iż są to naboje do armaty przeciwpancernej kalibru 45 milimetrów, pochodzące najprawdopodobniej z czasów II Wojny Światowej.

Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego znaleziska strzec będą żorscy mundurowi.


Co zrobić, gdy znalazłeś niewybuch?

Trzeba pamiętać, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej, w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe. Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie itp.).

W przypadku znalezienia takich przedmiotów należy niezwłocznie powiadomić Policję, która sprawdzi, czy znaleziony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zawiadomi o tym fakcie jednostkę wojskową i zabezpieczy miejsce do czasu przybycia patrolu minerskiego. Znalezionych niewybuchów kategorycznie nie wolno:

  • podnosić,
  • odkopywać,
  • przenosić,
  • wrzucać do ogniska itp.

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub wybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.

Informując Policję, precyzyjnie określ miejsce odnalezienia, wygląd, ogólne gabaryty i ilość znalezionych przedmiotów.

 

  • Na zdjęciu widać leżące na trawie dwa niewybuchy.
  • Na zdjęciu widać leżące na trawie dwa niewybuchy, miejsce odgrodzone jest biało-czerwoną taśmą.
  • Na zdjęciu widać niewybuch a obok niego miarę wskazującą długość znaleziska.