Nowy przewodnik kajakowy opisuje szlak Pszczynki z Żor do Jedliny
Nowy przewodnik kajakowy, wydany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury Kantata, promuje turystykę kajakową na rzece Pszczynka. Publikacja nie tylko opisuje szlak, ale także zawiera cenne wskazówki dotyczące organizacji spływów dla osób z niepełnosprawnościami.
  1. Opis szlaku kajakowego rzeki Pszczynka.
  2. Informacje o florze i faunie okolic Pszczynki.
  3. Praktyczne wskazówki dla spływów z osobami niepełnosprawnymi.
  4. Autorzy publikacji i ich wcześniejsze prace.

Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury Kantata w Żorach wydało nowy przewodnik kajakowy „Z nurtem Pszczynki”, który promuje turystykę kajakową w naszym regionie. Przewodnik ten szczegółowo opisuje szlak kajakowy rzeki Pszczynka, prowadzący z Żor do jej ujścia w Jedlinie, gdzie łączy się z Wisłą.

Rzeka Pszczynka, licząca 48 km, jest drugim co do długości szlakiem kajakowym przebiegającym przez Żory. Na swojej trasie przepływa przez malownicze miejsca, takie jak zbiornik Łąka, Park Zamkowy w Pszczynie oraz Międzyrzecze. Publikacja nie tylko opisuje te miejsca, ale także dostarcza bogatą bibliografię dotyczącą flory i fauny rzeki oraz jej okolic.

Jednym z unikalnych elementów przewodnika są wskazówki dotyczące organizacji spływów kajakowych dla osób z niepełnosprawnościami. Autorzy dzielą się swoimi kilkunastoletnimi doświadczeniami, oferując praktyczne porady, jak bezpiecznie przygotować i przeprowadzić spływ z turystą o szczególnych potrzebach. Wskazówki te są wynikiem kursów ATON (Asystent Turystyczny Osoby z Niepełnosprawnością), które członkowie stowarzyszenia prowadzą w całej Polsce.

Przewodnik został napisany przez Piotra Krówkę, Pawła Świderskiego i Marcina Madzię. Autorzy od lat promują Żory jako miasto dwóch szlaków kajakowych, które mają „bezpośrednie” połączenie z Bałtykiem poprzez Pszczynkę i Wisłę oraz Rudę i Odrę. Warto zaznaczyć, że Piotr Krówka jest również autorem innych publikacji kajakowych, takich jak „Z Nurtem Rudy”, „Żory Miasto Dorzeczy” oraz „Polska Kajakiem. 20 najpiękniejszych rzek w Polsce”, wydanej przez wydawnictwo Pascal.

Wydanie przewodnika „Z nurtem Pszczynki” było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Osoby zainteresowane nabyciem przewodnika mogą skontaktować się bezpośrednio ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Kultury Kantata.


Źródło: Urząd Miasta w Żorach