Debata nad raportem Prezydenta Miasta na sesji Rady Miasta 27 czerwca
Mieszkańcy miasta będą mieli okazję zabrać głos w debacie nad raportem Prezydenta Miasta o stanie gminy. Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2023 roku o godzinie 13:00. To ważne wydarzenie, podczas którego mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności.
  1. Debata nad raportem Prezydenta Miasta odbędzie się 27 czerwca 2023 roku.
  2. Mieszkańcy mogą zabrać głos podczas debaty.
  3. Wymagane jest pisemne zgłoszenie z podpisami co najmniej 50 osób.
  4. Zgłoszenia należy składać do Przewodniczącego Rady Miasta.

Rada Miasta zaplanowała na 27 czerwca 2023 roku sesję, podczas której zostanie omówiony raport Prezydenta Miasta o stanie gminy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00. To ważne wydarzenie, które pozwoli mieszkańcom zapoznać się z aktualnym stanem lokalnych spraw.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata. Jest to wyjątkowa okazja, aby mieszkańcy mogli bezpośrednio wyrazić swoje opinie i uwagi dotyczące stanu gminy.

Jeżeli któryś z mieszkańców chciałby zabrać głos w tej debacie, musi pamiętać o kilku formalnościach. Przede wszystkim, konieczne jest złożenie pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miasta. Zgłoszenie to musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób. Warto podkreślić, że zgłoszenia należy składać w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 9 najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję.

Debata nad raportem o stanie gminy to nie tylko formalność, ale także szansa na aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. Mieszkańcy mają możliwość przedstawienia swoich opinii, które mogą wpłynąć na przyszłe decyzje dotyczące rozwoju gminy. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału i wyrażenia swojego zdania.


Opierając się na: UM Żory