"I can always say STOP" to tytuł pilotażowych warsztatów dla młodzieży licealnej, które zorganizowane zostały przez żorską komendę we współpracy ze Stowarzyszeniem Międzykulturowym Maloka. Dzisiaj o zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw z nienawiści z młodzieżą rozmawiały koordynatorki projektu, jaki powstał w ramach "Planu działań Policji na lata 2018-2021 w zakresie przeciwdziałania m.in. przestępstwom nawoływania do nienawiści (...)". Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach.

W ubiegłym roku przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Żorach nawiązali współpracę z działającym w mieście Stowarzyszeniem Międzykulturowym MALOKA. Jednym z efektów ich spotkań było opracowanie lokalnego projektu skierowanego na zapobieganie i zwalczanie przestępstw z nienawiści, adresowanego głównie do młodzieży licealnej, ale także do policjantów.

Jego opracowanie autorzy poprzedzili dogłębną analizą "Planu działań Policji na lata 2018-2021 w zakresie przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na wyznaniowość" opracowanego w ramach działania Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści. Zaplanowali warsztaty dla policjantów oraz cykl warsztatów dla uczniów szkół średnich, których celem jest m.in. poznanie różnic międzykulturowych, zwyczajów panujących w innych krajach, ale przede wszystkim przełamanie stereotypów i wyeliminowanie uprzedzeń prowadzących m.in. do niepożądanych i często bezprawnych zachowań wobec osób przynależących do stereotypizowanej grupy.

W październiku w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach odbyło się pierwsze ze spotkań – adresowane do policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego, dzielnicowych i kryminalnych. Wysłuchali oni wówczas ciekawego wykładu, który wygłosił Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka - mł. insp. Krzysztof Kazek, a także w drugiej części wykładu Anity Czerner-Lebedew z żorskiego Stowarzyszenia MALOKA - etnologa i antropologa kultury, doradcy międzykulturowego, a zarazem podróżniczki.

Dzisiaj podobne, choć w poszerzonje formie kilkugodzinne warsztaty odbyły się w żorskim Zespole Szkół nr 2 im. ks. Prof. Józefa Tischnera, a poprowadziły je wspólnie Anita Czerner-Lebedew oraz asp.szt. Kamila Siedlarz. Młodzież dowiedziała się podczas spotkania czym jest kultura, jak ją postrzegamy i co w znaczący sposób wpływa na kształtowanie naszej świadomości na temat osób wywodzących się z odmiennych grup społecznych, czy będących obywatelami innych państw. Uczniowie wzięli też udział m.in. w ćwiczeniach, których celem było m.in. pokazanie w jaki sposób stereotypy wpływają na postrzeganie zwyczajów, czy zachowań ludzi we współczesnym społeczeństwie, a także dowiedzili się, że wiele zachowań nacechowanych nienawiścią stypizowanych jest w polskim prawie karnym.

 • Anita Czerner Lebedew opowiadao o górze Uluru
 • Anita Czerner Lebedew opowiada o kulturze i jej korzeniach
 • Koordynatorka omawia skojarzenia uczniów na temat kultury przyklejone do tablicy
 • Uczniowie pracują w grupie nad interpretacją bajek
 • Uczniowie pracują w grupie nad interpretacją bajek
 • Uczniowie pracują w grupie nad interpretacją bajek
 • Uczniowie pracują w grupie nad interpretacją bajek
 • Uczniowie omawiają swoje przemyślenia na temat stereotypów
 • Anita Czerner Lebedew przemawia do uczniów
 • Uczniowie zapisują na tablicy tytuły
 • Uczniowie tworzą tytuły na pierwszą stronę gazety
 • Uczniowie tworzą tytuły na pierwszą stronę gazety
 • Tytuły gazet stworzone przez uczniów
 • Trzy uczennice przy tablicy omawiają swoją pracę
 • Anita Czerner Lebedew rozmawia z młodzieżą
 • Policjantka rozmawia z młodzieżą o przestępstwach z nienawiści
 • Policjantka tłumaczy uczniom zasady odpowiedzialności za czyny karalne
 • Młodzięz słuchająca wykładu