Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żory

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja aż do odwołania w Urzędzie Miasta Żory obowiązują opisane niżej zasady obsługi interesantów.

Klienci w sytuacjach wymagających osobistego stawienia się do Urzędu Miasta Żory przyjmowani są po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem danej komórki organizacyjnej. Dopuszczalna liczba klientów przebywających podczas obsługi w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

W pozostałych sytuacjach kontakt klientów z pracownikami następuje telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy urzędu. Numery telefonów znajdują się na stronie bip.zory.pl, w zakładce Komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 12:30 oraz 13:30 – 19:00.

Śluby odbywają się przy ograniczeniu liczby obecnych osób do nowożeńców, świadków oraz fotografa.

Klienci mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub ePUAP.

Przy wejściu do obu budynków Urzędu Miasta Żory ustawiona jest „skrzynka podawcza”, do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez urząd sprawie.

Zawieszona pozostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Komunikat Prezydenta Miasta o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Żory